Komunikaty dla studentów

dr Strączkowski - poprawki

egzamin poprawkowy (studia stacjonarne) oraz zaliczenie poprawkowe (studia niestacjonarne) z przedmiotu Koniunktura na rynku nieruchomości odędzie się w środę, 10. lutego, o godz. 13.00 w sali 1126 Collegium Altum.

Dodano : 2016-02-01 22:26:39

Poprawka

Poprawka z ćwiczeń gospodarowanie nieruchomościami odbędzie się 8 lutego o godzinie 11.00.

Poprawka egzaminu z przedmiotu Informacje o nieruchomościach w procesie wyceny odbędzie się 8 lutego o godziie 12.00.

Proszę podejść pod pokój 1123 w Altum

 

Dodano : 2016-02-01 14:12:12

dyżury - dr A. Mazurczak i dr Ł. Strączkowski

Informacje dot. dyżurów w sesji:

dr Łukasz Strączkowski

- środa (10. lutego) - godz. 13.00-14.00
- piątek (12. lutego) - godz. 14.30-15.30

dr Anna Mazurczak

- środa (10. lutego) - godz. 13.00-14.00
- piątek (12. lutego) - godz. 14.30-15.30

Dodano : 2016-01-25 14:23:11

Dyżury dr Bernaciak w sesji

Dyżury dr Anny Bernaciak w sesji zimowej odbywać się będą we wtorki w godzinach 9:00-10:00 oraz środy w godzinach 18:00-19:00 w pokou 1124 Altum.

Dodano : 2016-01-21 12:22:53